Може ли да возам со лоши држачи за потпори?


Поради овие причини, нема сомнеж дека е опасно да се вози во автомобил со неисправни лежишта за монтирање на потпора.Покрај безбедносниот аспект, постои економски поттик за замена на неисправните лежишта за монтирање на потпора.