Која е разликата помеѓу лежиштето и черупката?
Буш или лежиште, која е разликата?Навистина нема разлика: черупката е еден вид лежиште.Општо земено, „лежиштето“ го олеснува движењето помеѓу два дела додека го намалува триењето.Едноставно во дизајнот, типичното лежиште има две површини кои се превртуваат една преку друга, овозможувајќи две компоненти за парење да се движат без триење.